Kontakt

Dane rejestrowe i kontaktowe

Fundacja Polska Parkuje
Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

NIP: 951-233-01-13
REGON: 142747849
KRS: 0000374850
Data wpisu do KRS: 31.12.2010 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rachunek bankowy (IBAN): PL07-1750-0009-0000-0000-2108-7963
SWIFT: RCBWPLPW