Osobiste przesłanie

Adam Jędrzejewski, twórca „Polska Parkuje”

Parkowanie zmienia miasta

Organizację pozarządową zajmującą się parkowaniem założyłem w 2010 r. jako wyraz mojego myślenia o mieście – lepiej zorganizowanym, bardziej przyjaznym, bardziej eko, bardziej smart, o mieście dla ludzi. Mieście, w którym przestrzeń publiczna ma nie tylko swoją unikalną wartość czy określoną estetykę, ale i swoją cenę. Mieście, które w imię wyższych wartości oraz lepszej przyszłości swoich mieszkańców potrafi podjąć również niepopularne decyzje – uporządkować parkowanie, urynkowić ceny za postój, ograniczyć podaż miejsc parkingowych, podzielić przestrzeń wspólną w sposób bardziej demokratyczny, ograniczyć ruch samochodowy oraz inwestować w ruch niskoemisyjny i współdzielony kosztem prywatnego transportu samochodowego.

Z satysfakcją obserwuję przeobrażające się (choć zbyt pomału) miasta oraz to, w jakim kierunku zmierzają miejskie polityki transportowe w Europie, a coraz częściej także i w Polsce. A zmierzają one do uniezależnienia mieszkańców od posiadania na własność samochodu i korzystania z miasta w sposób dużo bardziej zrównoważony.

Cieszę się także, że wiedza i umiejętności, zdobyte na przestrzeni już kilkunastu lat zajmowania się tematyką parkingową, znajdują uznanie wśród wielu polskich i zagranicznych firm oraz instytucji rozwijających projekty i/lub polityki parkingowe. Jestem przekonany, że parkowanie będzie odgrywało coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu miejskiej rzeczywistości i że coraz więcej decydentów będzie miało tego świadomość.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszymi głównymi celami (poniżej) oraz współpracy!

https://polskaparkuje.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gunsight.svg

Cel 1

Efektywna polityka parkingowa

Uporządkowanie parkowania to konieczne wyzwanie dla każdego miasta, któremu zależy na jakości przestrzeni i życia mieszkańców.

https://polskaparkuje.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

Cel 2

Uwolniona przestrzeń miasta

Miastom należy przywrócić ludzki (niesamochodowy i nieparkingowy) wymiar stawiając na atrakcyjną przestrzeń publiczną.

https://polskaparkuje.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/music_shuffle_button.svg

Cel 3

Partnerstwo publiczno-prywatne

PPP to bardziej efektywna realizacja zadań publicznych. To przyszłość m.in. dla polityk parkingowych, infrastruktury parkingowej i car sharingu.

https://polskaparkuje.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_sun.svg

Cel 4

Ekonomia współdzielenia

Dzisiejsze miasta to niekoniecznie parkingi, które pomieszczą wszystkie samochody w ruchu indywidualnym. Ale miasta oferują też inne formy mobilności.