Wizja i misja

Jakich miast chcemy?

"Miastom należy przywrócić ludzki (niesamochodowy) wymiar stawiając na zrównoważony transport, atrakcyjną przestrzeń publiczną (nie parkingi), ekonomię współdzielenia (m.in. car sharing) oraz rozwiązania pozwalające miastom odetchnąć (także lepszym powietrzem)."

Adam JędrzejewskiTwórca "Polska Parkuje"

"Należy dostosowywać parkowanie do potrzeb i możliwości współczesnego miasta, a nie miasto do prywatnych potrzeb parkingowych wszystkich z nas."

Adam JędrzejewskiTwórca "Polska Parkuje"

Szybko postępująca urbanizacja, tj. powiększanie się obszarów miejskich, jest zjawiskiem globalnym. Wg ONZ do roku 2050 aż 66% światowej populacji będzie mieszkała w miastach (w 2014 r. było to 54%), gdzie dostępność do wielu kluczowych dóbr i usług jest wyraźnie lepsza. Wraz z rozwojem miast i wzrostem zamożności społeczeństw rośnie też jednak wskaźnik motoryzacji (w Polsce ok. 650 pojazdów na 1,000 mieszkańców), co sprawia, że miasta nie potrafią już obsłużyć ruchu samochodowego na dotychczasowych zasadach i potrzebne jest odejście od powszechnego posiadania samochodów na własność.

 

Polska Parkuje wyznacza trend nowej rzeczywistości miejskiej: należy dostosowywać parkowanie do potrzeb i możliwości współczesnego miasta, a nie miasto do prywatnych potrzeb parkingowych wszystkich z nas. Miastom należy też przywrócić ludzki (niesamochodowy) wymiar stawiając na zrównoważony transport, atrakcyjną przestrzeń publiczną (nie parkingi), ekonomię współdzielenia (m.in. carsharing i mikromobilność) oraz rozwiązania pozwalające miastom odetchnąć (także lepszym powietrzem).

 

10 postulatów Polska Parkuje:

  1. likwidacja miejsc parkingowych i odzyskiwanie w ten sposób przestrzeni dla miast,
  2. chodniki dla pieszych, jezdnie dla samochodów,
  3. efektywne organizowanie stref płatnego parkowania,
  4. przestrzeganie prawa o ruchu drogowym w zakresie zatrzymywania pojazdów,
  5. lepsza infrastruktura parkingowa,
  6. systemowe ograniczenia dla indywidualnego ruchu samochodowego,
  7. rozwój współdzielonej mobilności oraz e-motoryzacji,
  8. zmniejszenie emisji spalin pochodzących z transportu,
  9. promocja partnerstwa publiczno-prywatnego,
  10. miasta dostępne – bez barier, płotów i wygrodzeń.
przeczytaj moje

Osobiste przesłanie

zobacz archiwalne

Wiadomości