Sprawozdania

Wymagane prawem coroczne sprawozdania z działalności fundacji

Fundacja Polska Parkuje

Coroczne sprawozdania z działalności fundacji

Działając zgodnie z art. 12 Ustawy o fundacjach z dnia 6. kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) będą w tym miejscu udostępniane do publicznej wiadomości sprawozdania roczne z działalności Fundacji Polska Parkuje.

Sprawozdanie roczne za rok 2011

Sprawozdanie roczne za rok 2012

Sprawozdanie roczne za rok 2013

Sprawozdanie roczne za rok 2014

Sprawozdanie roczne za rok 2015

Sprawozdanie roczne za rok 2016

Sprawozdanie roczne za rok 2017

Sprawozdanie roczne za rok 2018

Sprawozdanie roczne za rok 2019

Sprawozdanie roczne za rok 2020

Sprawozdanie roczne za rok 2021