Fundacja

Tutaj zapoznasz się ze sprawozdaniami fundacji oraz jej statutem

Sprawozdania

Wymagane prawem coroczne sprawozdania z działalności fundacji

Statut

Zapoznaj się ze statutem fundacji