Misja

Kilka słów o mojej wizji miasta

"Miastom należy przywrócić ludzki (niesamochodowy) wymiar stawiając na zrównoważony transport, atrakcyjną przestrzeń publiczną (nie parkingi), ekonomię współdzielenia (m.in. carsharing) oraz rozwiązania pozwalające miastom odetchnąć (także lepszym powietrzem)."

Adam JędrzejewskiTwórca "Polska Parkuje"

"Należy dostosowywać parkowanie do potrzeb i możliwości współczesnego miasta, a nie miasto do prywatnych potrzeb parkingowych wszystkich z nas."

Adam JędrzejewskiTwórca "Polska Parkuje"

Szybko postępująca urbanizacja, tj. powiększanie się obszarów miejskich, jest zjawiskiem globalnym. Wg ONZ do roku 2050 aż 66% światowej populacji będzie mieszkała w miastach (w 2014 r. było to 54%), gdzie jakość życia jest niewspółmiernie wyższa niż poza nimi. Wraz z rozwojem miast i wzrostem zamożności społeczeństw rośnie też jednak wskaźnik motoryzacji (w Polsce ok. 600 pojazdów na 1000 mieszkańców), co sprawia, że miasta nie potrafią już obsłużyć ruchu samochodowego na dotychczasowych zasadach.

Dziś w Polsce miasta „toną” w samochodach pozostawionych na każdym skrawku dostępnej przestrzeni degradując tym samym krajobraz miasta i obniżając jakość naszego życia. Trend ten jest niestety kontynuowany, a przyzwolenie społeczne na taki proceder wydaje się być zaskakująco wysokie. Nikt już nawet poważnie nie traktuje osób upominających się o przestrzeganie prawa o ruchu drogowym, które parkujących najwidoczniej… nie obowiązuje. W Polsce nie znaleźliśmy też jak dotąd ani jednego przypadku skutecznego przeciwstawienia się dyktatowi samochodów w przestrzeni publicznej. Najczęściej spotykamy się za to z brakiem zrozumienia potrzeb miasta i brakiem pomysłu na miasto, które u decydentów nierzadko przybierają postać ignorancji lub szukania winnych takiego stanu rzeczy.

Będziemy jednak dalej pracować, aby któremuś z polskich miast wreszcie udało się zrobić prawdziwy krok do przodu i zacząć zmieniać otaczającą nas miejską rzeczywistość na lepszą. Nie bez znaczenia będzie tu także wsparcie miast przez administrację centralną i parlament, gdyż wiele regulacji prawnych nie nadąża za zmieniającymi się miejskimi potrzebami i zwyczajnie wymaga zmian (np. zasady organizowania stref płatnego parkowania, automatyzacja w kontroli ruchu drogowego czy też wdrożenie przywilejów dla pojazdów współdzielonych).

Polska Parkuje wyznacza trend nowej rzeczywistości miejskiej: należy dostosowywać parkowanie do potrzeb i możliwości współczesnego miasta, a nie miasto do prywatnych potrzeb parkingowych wszystkich z nas. Miastom należy przywrócić ludzki (niesamochodowy) wymiar stawiając na zrównoważony transport, atrakcyjną przestrzeń publiczną (nie parkingi), ekonomię współdzielenia (m.in. carsharing) oraz rozwiązania pozwalające miastom odetchnąć (także lepszym powietrzem).

 

10 postulatów Polska Parkuje:

  1. likwidacja miejsc parkingowych i odzyskiwanie w ten sposób przestrzeni dla miast,
  2. chodniki dla pieszych, jezdnie dla samochodów,
  3. efektywne organizowanie stref płatnego parkowania,
  4. przestrzeganie prawa o ruchu drogowym w zakresie zatrzymywania pojazdów,
  5. lepsza infrastruktura parkingowa,
  6. systemowe ograniczenia dla indywidualnego ruchu samochodowego,
  7. rozwój współdzielonej mobilności oraz e-motoryzacji,
  8. zmniejszenie emisji spalin pochodzących z transportu,
  9. promocja partnerstwa publiczno-prywatnego,
  10. miasta dostępne – bez barier, płotów i wygrodzeń.
przeczytaj moje

Osobiste przesłanie

zobacz jaką mieliśmy

Ekspozycję w mediach