Sprawozdania

Wymagane prawem coroczne sprawozdania z działalności fundacji

Fundacja Polska Parkuje

Coroczne sprawozdania z działalności fundacji

Działając zgodnie z art. 12 Ustawy o fundacjach z dnia 6. kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) będą w tym miejscu udostępniane do publicznej wiadomości sprawozdania roczne z działalności Fundacji Polska Parkuje.

Sprawozdanie roczne za rok 2011

Sprawozdanie roczne za rok 2012

Sprawozdanie roczne za rok 2013

Sprawozdanie roczne za rok 2014

Sprawozdanie roczne za rok 2015