Menu
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

 • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
 • uprościć działanie stron internetowych,
 • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć

Warszawska Polityka Mobilności: jest nadzieja na lepsze miasto

grafika do wpisu WPM

Auta zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych, chodniki dla pieszych, rozwój car sharing, organizacja parkowania na nowo, eliminacja dzikiego parkowania. To tylko niektóre działania planowane w ramach Warszawskiej Polityki Mobilności (WPM), której konsultacje potrwają do jesieni.

Jak możemy przeczytać na stronie urzędu miasta, WPM to „inne podejście do transportu w mieście”, które „zakłada priorytetowe traktowanie edukacji transportowej i zmianę świadomości społeczeństwa, prowadzące do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście”.

Jakie zadania WPM definiuje dla parkowania oraz car sharingu?

 • Zmiana limitów parkingowych dla nowej zabudowy – zaostrzenie norm parkingowych.
 • Rewaloryzacja ulic i placów strefy śródmiejskiej – odejście od priorytetowego traktowania obsługi samochodów.
 • Wielofunkcyjne wykorzystanie parkingów (w tym prywatnych) do różnych celów transportowych miasta.
 • Zintegrowany program na rzecz ograniczenia roli samochodu w mieście – m.in. czasowe lub stałe zamknięcia obszarów (odcinków ulic) dla ruchu samochodowego oraz redukowanie liczby miejsc do parkowania samochodów.
 • Rozwój idei korzystania z publicznie dostępnych samochodów (car sharing), m.in. poprzez wsparcie techniczno-organizacyjne ew. organizatorów (np. poprzez udostępnienie wydzielonych parkingów, miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej), wyjątkowo zaangażowanie finansowe.
 • Rozwój systemów P+R i K+R.
 • Promocja miejskich samochodów i car sharingu – edukacja w zakresie zamiany dużych aut na małe oraz korzystania z systemów car sharing; system zachęt w postaci przywilejów w ruchu miejskim (np. dostęp do wybranych obszarów miasta, preferencyjna opłata za parkowanie, specjalne miejsca parkingowe, specjalne pasy ruchu).
 • Uporządkowanie parkowania w strefie śródmiejskiej – inwentaryzacja parkowania w celu eliminacji parkowania niezgodnego z przepisami i zagrażającemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz odblokowania i ochrony nawierzchni chodników; weryfikacja poprawności wyznaczenia miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.
 • Egzekucja zasad parkowania – zwiększenie skuteczności w tym zakresie m.in. poprzez zastosowanie lepszych metod kontroli oraz zwiększenie zaangażowania służb porządkowych (np. częstsze stosowanie blokowania i/lub odholowywania pojazdów).
 • Program parkingów miejskich – zastępowanie miejsc parkingowych w pasie drogowym parkingami wydzielonymi, w tym także parkingami prywatnymi.
 • Porządkowanie parkowania w obszarach wrażliwych – redukcja parkowania i ograniczenia w dostępie dla samochodów w obszarach o szczególnym charakterze.
 • Ograniczenie parkowania w otoczeniu nowych budynków – dodatkowe wymogi dla nowych obiektów silnie wpływających na system transportowy, m.in. określenie zasad parkowania w „Planie transportowym inwestycji” (wielkość parkingu w obiekcie, skala i zasady parkowania na ulicach w sąsiedztwie obiektu, bilans miejsc parkingowych na ulicach i w obiektach w obszarze wpływu obiektu, rozpoznanie rodzajów parkowania w obszarze wpływu obiektu, prognozy zapotrzebowania na parkowanie, ocena możliwości redukcji miejsc parkingowych w obszarze wpływu obiektu).
 • Organizacja parkowania autokarów – opracowanie rozwiązań systemowych w tym zakresie.
 • System zarządzania parkowaniem – system zarządzania miejscami parkingowymi w pasach drogowych i na parkingach wraz z systemem informacji o wolnych miejscach.
 • Monitoring i rozwój SPPN – ocena efektywności strefy płatnego parkowania oraz możliwości i zasadności jej rozszerzania; rozważenie zmian w zasadach funkcjonowania SPPN (np. dni i godziny obowiązywania opłat, zróżnicowanie stawek w zależności od obszaru i rodzaju pojazdu, poprawa mechanizmów dochodzenia opłat dodatkowych za brak opłaty), zmiana zasad dla abonamentów w SPPN (zwiększenie stawek, ograniczenie liczby abonamentów).
 • Opłaty na parkingach Urzędu Miasta – stworzenie możliwości popierania opłat na parkingach obsługujących obiekty Urzędu Miasta.

Z całości WPM wyłania się bardzo perspektywiczny obraz, w którym ruch samochodowy spotyka się z ograniczeniami, po to, by odwrócić trend i oddać śródmieście miasta ruchowi pieszemu, rowerowemu, zbiorowemu, niskoemisyjnemu i współdzielonemu. Trzymam kciuki za realizację tego ambitnego programu.

Przy okazji konferencji prasowej na temat WPM, odpowiedzialny m.in. za transport i inwestycje wiceprezydent Jacek Wojciechowicz ogłosił także fiasko planów budowy parkingów podziemnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

>>KONSULTACJE WPM

>>PRZECZYTAJ NA TVN WARSZAWA

>> KOMENTARZ NA WARSZAWA.WYBORCZA.PL