Menu
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

 • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
 • uprościć działanie stron internetowych,
 • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć

Sonda – głos 22. miast na temat zmian w parkowaniu

Znak_D-44

Co sądzą władze największych polskich miast na temat obecnych ograniczeń w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania? W przeciągu ostatnich 3. miesięcy zebraliśmy opinie od władz 22. polskich miast na prawach powiatu, które zamieszkuje blisko 7 milionów osób (i nie ma wśród nich Warszawy).

Wolę podzielenia się swoją opinią wykazało ponad 75% miast, do których zwróciliśmy się z zapytaniem. Były to (kolejność wg liczby mieszkańców): Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Gorzów Wielkopolski, Opole, Włocławek, Grudziądz oraz Słupsk.

Zebrany materiał i płynące z niego wnioski przekażemy niebawem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które w styczniu zapowiedziało, iż „ponownie przeanalizuje kwestie zmiany przepisów dotyczących stawek opłat za postój w strefie płatnego parkowania”.

Poniżej prezentujemy wybrane głosy w dyskusji na temat koniecznych zmian w SPP:

 • KRAKÓW (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Tadeusz Trzmiel): cena za jedną godzinę parkowania powinna dziś wynosić ok. 6-7 zł; najlepiej uzależnić ją od średniego wynagrodzenia; górny limit opłaty musi być zapisany w ustawie, co jest wymogiem konstytucyjnym (art. 217).
 • POZNAŃ (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Maciej Wudarski): należy znieść wprowadzony w 2003 r. limit opłat w SPP (już wówczas Poznań musiał obniżyć stawkę za godzinę postoju o 40% – z 5 zł na 3 zł); SPP nie są dziś efektywne, a inwestorzy nie są skorzy do inwestowania w budowę parkingów miejskich (przy dzisiejszych stawkach).
 • ŁÓDŹ (Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu, Grzegorz Nita): należy znieść limit opłat w SPP oraz wprowadzić progresję opłat za każdą następną godzinę postoju; należy także znieść wymóg oznakowania poziomego SPP (zapisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach); ponadto należy zwiększyć maksymalną stawkę opłaty dodatkowej za brak wniesienia opłaty za postój w SPP.
 • GDAŃSK (Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz): należy podnieść zarówno obowiązujące w SPP stawki, jak i opłaty dodatkowe; należy dopuścić funkcjonowanie SPP również w niedziele i święta; należy rozwiązać problem wymogu podwójnego oznakowania SPP (równocześnie pionowego i poziomego); należy określić status kontrolerów SPP.
 • WROCŁAW (Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, Elżbieta Urbanek): należy pozwolić samorządom samodzielnie decydować o stawkach w SPP, co umożliwi dostosowanie stawek do faktycznych potrzeb związanych z regulacją podaży i popytu na miejsca parkingowe.
 • SZCZECIN (Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Aleksandra Ciszewska): proponuje się ustanowienie ceny za pierwszą godzinę parkowania na poziomie 5-6 zł oraz progresji opłat w godzinach następnych; wysokość opłaty dodatkowej: 30-krotność opłaty za pierwszą godzinę
 • GRUDZIĄDZ (Prezydent Grudziądza, Robert Malinowski): pomimo, iż obecne stawki są na dzisiaj wystarczające dla SPP w Grudziądzu, należy zwiększyć limity do 9 zł za pierwszą godzinę oraz 150 zł za opłatę dodatkową.
 • BYTOM (Naczelnik Wydziału Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Andrzej Prochotta): należy przede wszystkim podnieść dopuszczalny próg progresji opłat za kolejne godziny parkowania, z obecnych 20% do np. 100%; wysokość opłaty dodatkowej można określić np. jako 24-krotność opłaty za pierwszą godzinę postoju.

Wśród pozostałych głosów nie było żadnych, które byłyby przeciwne proponowanym zmianom, tj. zniesieniu (lub zasadniczemu podwyższeniu) ustawowych limitów maksymalnej wysokości opłat w strefach płatnego parkowania. Część miast wyraziło opinię, iż rozumie zasadność postulowanych zmian, chociaż nie widzi jeszcze na dzień dzisiejszy potrzeby podnoszenia stawek u siebie. Były to: Białystok, Radom, Zabrze, Olsztyn, Opole, Włocławek, Grudziądz oraz Gorzów Wielkopolski.

 

>> DEBATA O UWOLNIENIU STAWEK ZA PARKOWANIE (31.05.2016, TARGI KIELCE)